Uniwersytet Łódzki uczcił swoje 76-lecie na uroczystym posiedzeniu Senatu w Pałacu Biedermanna. W związku z obostrzeniami większość uczestników mogła śledzić wydarzenie poprzez łącze internetowe. Głównym punktem obchodów było wręczenie tytułu doktora honoris causa Hermanowi Van Rompuyowi – przewodniczącemu Rady Europejskiej (w latach 2009 -2014) i premierowi Belgii (w latach 2008-2009).

prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor UŁ obok ekranu ze zdjęciem Hermana Van Rompuya
Foto: M. Andrzejewski, CP UŁ

RELACJA FOTO

Przed symbolicznym wręczeniem tytułu doktora honoris causa Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – Profesor Elżbieta Żądzińska – zwróciła się do społeczności akademickiej Uczelni:

"Chciałam, korzystając z tej okazji, serdecznie podziękować społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego za to, że wspólnie udało nam się ten najtrudniejszy, mam nadzieję, moment pokonać i zachować bardzo dobrą kondycję całej Akademii. Wiem, że kosztowało to Państwa wiele wysiłku, ale zapewniam, że możemy być dumni z tego, jak umieliśmy sobie pomagać, wspierać się w ciężkich chwilach i szybko przeorganizować nasze życie tak, by wciąż sprawnie funkcjonować."

 

Transmisja uroczystego posiedzenia Senatu UŁ:

 

Do Uniwersytetu Łódzkiego nawiązał w swoim przemówieniu doktor honoris causa – Herman Van Rompuy:

"To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę zostać dziś doktorem honoris causa tego wspaniałego uniwersytetu (…) Motto tego uniwersytetu brzmi: „veritas et libertas", prawda i wolność. Podróż w poszukiwaniu nigdy się nie kończy. Poszukiwanie może odbywać się tylko w duchu wolności. Myśli są wolne. Nasze uniwersytety odgrywały i odgrywają w tym wielką rolę. Ten uniwersytet jest stosunkowo młody, ale wpisuje się w wielką europejską tradycję ośrodków myśli i badań naukowych."

 

 

Promotorem doktoratu honoris causa był prof. Rafał Matera, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, który w laudacji wymieniał powody nadania tytułu byłemu belgijskiemu politykowi:

"Fundamentalnymi powodami nadania doktoratu honoris causa Hermanowi Van Rompuyowi jest uznanie Jego zasług w rozwój integracji europejskiej oraz docenienie wyjątkowej roli, jaką odegrał w życiu politycznym i społecznym krajów europejskich w trudnym okresie kryzysu gospodarczego. Ten wymiar praktyczny związany jest z wyjątkową rolą polityka i intelektualisty w życiu społeczeństw i gospodarek europejskich, także w Polsce. Takie podejście wpasowuje się idealnie w obszar badań dziedzin nauk społecznych i humanistycznych. Przyznajemy ten doktorat orędownikowi trwałego rozwoju zjednoczonej Europy. A trwały rozwój jest możliwy, gdy polityka jest przewidywalna, gospodarka stabilna, a społeczeństwo świadome swoich praw."

 

 

Recenzentami w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego byli: prof. Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Ryszard Piasecki z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Wolfgang Wessels z Uniwersytetu w Kolonii.

Recenzenci podkreślali m.in. związki Hermana Van Rompuya z Polską – jego liczne wizyty na wykładach i znajomość polskiej rzeczywistości politycznej i kulturalnej. Belgijski polityk od lat jest wielbicielem twórczości polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Od 2018 roku jest przewodniczącym Kolegium Europejskiego w Brugges i w Natolinie, pod Warszawą.

DHC UŁ Herman Van Rompuy podczas wykładu poświęconemu głównym filarom Unii Europejskiej i wartościach dla tej wspólnoty powiedział m.in.:

"Tego, czego bronimy wewnątrz, w ramach UE, bronimy również na zewnątrz i vice versa. Zatem również w polityce zagranicznej nie możemy milczeć w kwestii praw człowieka i godności ludzkiej. Inne podmioty na świecie muszą się do tego przyzwyczaić. Nie oznacza to, że współpracujemy gospodarczo i ekologicznie tylko z krajami o podobnych poglądach. Musimy mieć jasność co do naszych zasad, a jednocześnie zawsze być gotowi do zaangażowania się w dialog z innymi w imię naszych interesów i ogólnego dobra ludzkości (…) Europa musi być syntezą starego i nowego, tego, co najlepsze w starym i nowym. Europa, która jest zakorzeniona, wyciągnęła wnioski z historii i zawsze pozostaje pełna nadziei" – zakończył swój wykład Herman Van Rompuy.

 

Wybrane fakty z życia doktora honoris causa UŁ ( z laudacji wygłoszonej przez prof. Rafała Materę)

Herman Van Rompuy urodził się w 1947 r. w Etterbeek w Belgii, w regionie stołecznym Brukseli. W 1965 r. ukończył Kolegium Świętego Jana Berchmansa w Brukseli. Trzy lata później uzyskał licencjat z filozofii na najstarszej belgijskiej uczelni wyższej – Katolickim Uniwersytecie w Leuven. W 1971 r. na tym samym uniwersytecie otrzymał stopień magistra ekonomii. Zaraz po studiach pracował w administracji Narodowego Banku Belgii, jednocześnie aktywnie angażował się w działalność belgijskiej Chrześcijańskiej Partii Ludowej.

Od 1978 r. pozostawał w najwyższych władzach partii i pełnił odpowiedzialne funkcje polityczne: współpracował z ministrami finansów, zajmował stanowisko sekretarza stanu ds. finansów oraz małej i średniej przedsiębiorczości. Był wicepremierem i ministrem budżetu.

Od połowy lat 90. XX w. Herman Van Rompuy był członkiem belgijskiej Izby Reprezentantów. Był też wybierany do parlamentu w 1999, 2003 i 2007 r. Objęcie stanowiska premiera Belgii w grudniu 2008 r. było ukoronowaniem krajowej działalności politycznej naszego doktora honoris causa.

W 2009 roku rozpoczął się nowy etap w życiu Hermana Van Rompuya (…) W listopadzie 2009 r. został wybrany na pierwszego stałego Przewodniczącego Rady Europejskiej, obejmując urząd 1 grudnia 2009 r. i pełniąc go przez dwie kadencje do listopada 2014 r.

Przez cały okres działalności politycznej Herman Van Rompuy udzielał się również w życiu naukowym i kulturalnym. Był dyrektorem Centrum Studiów Politycznych, Ekonomicznych i Społecznych, pracował na stanowisku profesora w Handelshogeschool w Antwerpii. A po zakończonej prezydenturze był profesorem na Uniwersytecie w Leuven i Kolegium Europejskim w Brugii.

­­

Źródło: H. Van Rompuy, prof. Rafał Matera WE-S UŁ
Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Dołącz do grupy DOBRA NAUKA na Facebooku i dziel się wiedzą!