HISTORIA W RUCHU: AUDIO OPOWIEŚĆ O PAŁACU BIEDERMANNA

O PRZEWODNIKU

Audioprzewodnik to zbiór 13 nagrań opatrzonych zdjęciami opowiadających o Zespole pałacowo-parkowym Alfreda Biedermanna. Uwzględniają one historię rodziny Biedermannów dawnych właścicieli budynku, szczegółowe opisy pałacowych wnętrz wraz z fotografiami konkretnych elementów wyposażenia. Znajdują się tu także filmy opisujące zawartość sal należących do Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego znajdującego się w budynku. Filmy te umożliwiają wirtualne zwiedzanie tych przestrzeni. 

Audioprzewodnik został stworzony w ramach projektu licencjackiego na kierunku Produkcja Teatralna i Organizacja Widowisk UŁ przez: 

Marlenę Kostrzewę 

Zuzannę Kozicką 

Magdalenę Krzeszewską 

Projekt powstał w ramach seminarium dr. Karola Jóźwiaka, ze wsparciem Katarzyny Urbaniak.  

FILMY ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE MATERIAŁY:

 • Jaskulski M., Stare fabryki Łodzi, Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami, 1995. 

 • Kacprzak D., Kolekcje Ziemi Obiecanej, Wydawnictwo Inne, 2015. 

 • Klemantowicz D., Łódź w przededniu I wojny światowej, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2015. 

 • Kusiński J., Bronisławski R., Maciej Janik i inni, Łódź Księga fabryk, Wydawnictwo Jacek Kusiński, 2016. 

 • Kusiński J., Stefański K., Łódź. Pałace i Wille, Wydawnictwo Kusiński, 2017. 

 • Kuźko W., Biedermannowie. Dzieje rodziny i fortuny 1730-1945, Łódź: "Literatura" 2000. 

 • Laurentowicz-Granas M., Manżett-Kubiak J., Pałace ,,Ziemi Obiecanej”, Widzewska Oficyna Wydawnicz Zora, 2009. 

 • Skrzydło L., Rody Fabrykanckie Tom 1, Oficyna Bibliofilów, 2003. 

 • Waingertner P., Historie znad Łódki, czyli 47 opowieści z dziejów Ziemi Obiecanej, Agencja Reklamowa Grafservice, 2009. 

 • A także konsultacje z dr. Dariuszem Klemantowiczem. 

 • Zdjęcia znajdujące się na stronie oraz pojawiające się w filmach pochodzą ze zbiorów MMP, WiMBP, APŁ oraz zbiorów Karola Biedermanna. Współczesne zdjęcia reprezentacyjnych sal w pałacu wykonał Partyk Wacławiak, pozostałe zdjęcia wykonała Marlena Kostrzewa.

 • Audioprzewodnik został stworzony w ramach projektu licencjackiego na kierunku Produkcja Teatralna i Organizacja Widowisk UŁ przez: 

  Marlenę Kostrzewę 

  Zuzannę Kozicką 

  Magdalenę Krzeszewską 

  Projekt powstał w ramach seminarium dr. Karola Jóźwiaka, ze wsparciem Katarzyny Urbaniak.  

  Serdeczne podziękowania należą się naszemu promotorowi, pracownikom pałacu Biedermanna oraz lektorom Barbarze Hac-Rosiak oraz Jakubowi Kłosińskiemu.