Łódzki Odział Polskiej Akademii Nauk oraz Konferencja Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych przyznali Nagrody Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego. Wyróżnienia, z powodu pandemii, wręczono łącznie, za lata 2019-2020. Wśród nagrodzonych jest trójka naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego.

Zdjęcie grupowe uczestników uroczystości, władze UŁ i PAN wspólnie z laureatami nagrody.
Władze Uniwersytetu Łódzkiego, PAN, Rektor PŁ oraz laureaci nagrody PAN. (fot. Maciej Andrzejewski, UŁ)

Nagrody Polskiej Akademii Nauk powędrowały do dr hab. Piotra Miniasa (prof. UŁ) – za rok 2019 – oraz do dr Anny Wendorff – za rok 2020. O wyróżnieniu dla Pani Doktor pisaliśmy niedawno. 

Uroczystość zorganizowano w Pałacu Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego. Nagrody wręczali: Prof. Aleksander Welfe (prezes PAN Oddział w Łodzi) oraz prof. Krzysztof Jóźwik (Rektor Politechniki Łódzkiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych). Gospodarzem spotkania była Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Elżbieta Żądzińska.  

Nagrodzeni naukowcy, reprezentujący Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny i Akademię Muzyczną w Łodzi, zaprezentowali również krótko obszary swoich badań.  

Laureaci Nagród za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego: 

Za rok 2019: 

  1. W dziedzinie nauk biologiczno-medycznych: dr  hab. Piotr Minias prof. UŁ 

  1. W dziedzinie nauk technicznych: dr Dawid Dudkowski z PŁ 

  1. W dziedzinie nauk technicznych: dr inż. Adrian Gliszczyński z PŁ 

  1. W dziedzinie nauk ścisłych: dr Kamila Borowczyk z UŁ 

  1. W dziedzinie twórczości artystycznej: dr Aleksandra Mańkowska z AM 

Za rok 2020: 

  1. W dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych: dr Anna Wendorff  UŁ 

  1. W dziedzinie nauk biologiczno-medycznych: dr  n. med. Agata Pastorczak UM 

  1. W dziedzinie nauk technicznych: dr inż. Katarzyna Znajdek PŁ 

  1. W dziedzinie nauk ścisłych: dr Marek Brzeziński CBMiM PAN 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi zaprasza jednocześnie wszystkich zainteresowanych badaczy Uniwersytetu Łódzkiego do współpracy.  

Uroczystość wręczenia nagród PAN Oddział w Łodzi Uroczystość wręczenia nagród PAN Oddział w Łodzi Uroczystość wręczenia nagród PAN Oddział w Łodzi

Źródło: PAN Oddział w Łodzi  

Redakcja: Centrum Promocji UŁ