W dniu 20 października 2021 roku w Pałacu Biedermanna spotkali się Przewodniczący Rad łódzkich Uczelni w ramach inicjatywy współpracy zawiązanej jeszcze w czasie działalności Rad pierwszej kadencji.

Przedstawiciele łódzki rad na schodach Pałacu Biedermanna
Jacek Michalak (RU ASP), Przemysław Andrzejak (RU UMed), Bartłomiej Barczyński (RU AM)Mirosław Sopek (RU PŁ), Ewa Kołodziejczyk (RU UŁ), Anna Różalska (RU Szkoły Filmowej w Łodzi)

Spotkanie zaowocowało wymianą doświadczeń i dobrych praktyk przyjętych przez poszczególne Rady, dyskusją o kluczowym znaczeniu innowacyjności i przedsiębiorczości dla funkcjonowania i rozwoju nowoczesnych uczelni. Podtrzymano deklarację o dalszej współpracy kontynuowanej poprzez regularne posiedzenia w siedzibach łódzkich szkół wyższych.