Park Pałacowy i wozownia

Fot. Marlena Kostrzewa

Zespół pałacowo-parkowy Alfreda Biedermanna w Łodzi obejmuje obszar 2,2 hektara, dawniej część 15-hektarowego kompleksu rezydencyjno-przemysłowego. Park, otoczony żeliwnym parkanem, charakteryzuje się starannie dobranymi drzewami. W przeszłości znajdowała się tam oranżeria oraz wozownia, obecnie przekształcona w "Galerię Wozownię". By dowiedzieć się więcej na ten temat odtwórz film znajdujący się powyżej bądź wersję audio.

 

Audioprzewodnik został stworzony w ramach projektu licencjackiego na kierunku Produkcja Teatralna i Organizacja Widowisk UŁ przez: 

Marlenę Kostrzewę 

Zuzannę Kozicką 

Magdalenę Krzeszewską 

Projekt powstał w ramach seminarium dr. Karola Jóźwiaka, ze wsparciem Katarzyny Urbaniak.  

Serdeczne podziękowania należą się naszemu promotorowi, pracownikom pałacu Biedermanna oraz lektorom Barbarze Hac-Rosiak oraz Jakubowi Kłosińskiemu.

Filmy zostały przygotowane w oparciu o następujące materiały:  

  • Jaskulski M., Stare fabryki Łodzi, Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami, 1995. 

  • Kacprzak D., Kolekcje Ziemi Obiecanej, Wydawnictwo Inne, 2015. 

  • Klemantowicz D., Łódź w przededniu I wojny światowej, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2015. 

  • Kusiński J., Bronisławski R., Maciej Janik i inni, Łódź Księga fabryk, Wydawnictwo Jacek Kusiński, 2016. 

  • Kusiński J., Stefański K., Łódź. Pałace i Wille, Wydawnictwo Kusiński, 2017. 

  • Kuźko W., Biedermannowie. Dzieje rodziny i fortuny 1730-1945, Łódź: "Literatura" 2000. 

  • Laurentowicz-Granas M., Manżett-Kubiak J., Pałace ,,Ziemi Obiecanej”, Widzewska Oficyna Wydawnicz Zora, 2009. 

  • Skrzydło L., Rody Fabrykanckie Tom 1, Oficyna Bibliofilów, 2003. 

  • Waingertner P., Historie znad Łódki, czyli 47 opowieści z dziejów Ziemi Obiecanej, Agencja Reklamowa Grafservice, 2009. 

  • Zespoły akt: Archiwum Rodziny Biedermannów, Zakłady włókiennicze Roberta Biedermanna Spółka Akcyjna w Łodzi z Archiwum Państwowego w Łodzi 

A także konsultacje z dr. Dariuszem Klemantowiczem. 

Zdjęcia znajdujące się na stronie oraz w filmach pochodzą ze zbiorów MMP, WiMBP, APŁ oraz zbiorów Karola Biedermanna. Współczesne zdjęcia reprezentacyjnych sal w pałacu wykonał Partyk Wacławiak, pozostałe zdjęcia wykonała Marlena Kostrzewa.