HISTORY IN MOTION: AN AUDIO TALE OF THE BIEDERMANN'S PALACE

ABOUT THE GUIDE

The audio guide is a collection of 13 recordings with photos telling the story of the Alfred Biedermann’s Palace and Park Complex. They include the history of the Biedermann family, former owners of the building, detailed descriptions of the palace interiors with photographs of specific elements of the furnishings. There are also videos describing the contents of the rooms belonging to the University of Lodz Museum located in the building. These films allow a virtual tour of these spaces.  

The audio guide was created as part of a bachelor's project in the University of Lodz's Theater Production and Performance Organization major by:  

  

Marlena Kostrzewa  

  

Zuzanna Kozicka  

  

Magdalena Krzeszewska  

  

The project was created as part of Dr. Karol Jóźwiak's seminar, with support from Katarzyna Urbaniak.   

THE VIDEOS WERE MADE BASED ON MATERIALS LISTED BELOW:

  • Jaskulski M., Stare fabryki Łodzi, Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami, 1995.  

  • Kacprzak D., Kolekcje Ziemi Obiecanej, Wydawnictwo Inne, 2015.  

  • Klemantowicz D., Łódź w przededniu I wojny światowej, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2015.  

  • Kusiński J., Bronisławski R., Maciej Janik i inni, Łódź Księga fabryk, Wydawnictwo Jacek Kusiński, 2016.  

  • Kusiński J., Stefański K., Łódź. Pałace i Wille, Wydawnictwo Kusiński, 2017.  

  • Kuźko W., Biedermannowie. Dzieje rodziny i fortuny 1730-1945, Łódź: "Literatura" 2000.  

  • Laurentowicz-Granas M., Manżett-Kubiak J., Pałace ,,Ziemi Obiecanej”, Widzewska Oficyna Wydawnicz Zora, 2009.  

  • Skrzydło L., Rody Fabrykanckie Tom 1, Oficyna Bibliofilów, 2003.  

  • Waingertner P., Historie znad Łódki, czyli 47 opowieści z dziejów Ziemi Obiecanej, Agencja Reklamowa Grafservice, 2009. 

And also consultations with Dr. Dariusz Klemantowicz. 

The photos featured on the website and in the videos come from the collections of the MMP, WiMBP, APL and the collection of Karol Biedermann. Contemporary photos of the palace's representative halls were taken by Partyk Wacławiak, other photos were taken by Marlena Kostrzewa.    

  

The audio guide was created as part of a bachelor's project in the University of Lodz's Theater Production and Performance Organization major by: 

 

  

Marlena Kostrzewa   

  

Zuzanna Kozicka   

  

Magdalena Krzeszewska   

  

The project was created as part of Dr. Karol Jóźwiak's seminar, with support from Katarzyna Urbaniak.